mobil meny

Varumärkesplattform


Responsiv webbplats


Mässmaterial

Hedbergs Mekaniska AB

Hedbergs är en komplett systemleverantör. Med hög kvalité och ett starkt engagemang i alla led.

Vårda sitt varumärke

Hedbergs är ett anrikt företag som alltid legat i framkant med tekniskutrustning och kompetens. Något som byggt Hedbergs varumärke starkt under resans gång. Man har dock inte aktivt arbetat med varumärket tidigare. Därför började vi vårt arbete under 2016 med att tillsammans med Hedbergs arbetat fram en varumärkesplattform.

I den beskriver vi hur Hedbergs ska marknadsföra sig för att på ett så bra sätt som möjligt visa sin expertis för sina målgrupper samtidigt som man särskiljer sig från konkurrenterna.

Analys

Vi började arbetet med att göra en nulägesanalys för att få fram hur Hedbergs ser på sig själva och sin omvärld. Detta tillsammans med att vi ser över konkurrenters marknadsföring gör att vi kan ta fram en strategi för hur Hedbergs kan särskilja sig på marknaden.

Varumärkesplattform

Efter nulägesanalysen fortsatte vi med att arbeta fram ett koncept och färdigställa varumärkesplattformen samt ta fram en uppdaterad grafisk profil. Detta blir nu ett styrdokument för all framtida marknadsföring. Något att luta sig mot i olika marknadsbeslut som ska fattas. Den underlättar också det grafiska arbetet med tydliga riktlinjer vilket ger en mer enhetlig marknadskommunikation. Vilket i sin tur ger ökad igenkänning och ett starkare varumärke.

Responsiv webbplats

Arbetet fortsatte sedan med den enskilt vitigaste marknadskanalen, företagets webbplats. Vi har tagit fram en helt ny responsiv webplats åt Hedbergs. Där vi varit med ända från start med allt från idé och koncept, programering och innehållsarbete till lanserad webbplats.

Gå gärna in och se resultatet här.

Det finns självklart mycket mer att säga om hur vi arbetar tillsammans med Hedbergs. Kontakta oss om du vill veta mer om det och hur vi kan hjälpa dig.


FLER KUNDCASE