mobil meny

Win Win! - Vårt sätt att göra affärer

Nöjda kunder har en förmåga att komma tillbaka.

Vår filosofi

Att varje marknadsinsats ska generera mer än den kostar kan tyckas vara en självklarhet. Ändå är det många som inte mäter resultatet av till exempel en ny webbplats eller kampanj.

Vi möter alltför många företag som inte har satt upp några konkreta mål med sin webbplats förutom att man hoppas att den ska bidra till att öka försäljningen. Om man inte mäter hur webbplatsen används av besökare är det också svårt att se hur stor nytta den gör för företaget.

Huvudmål & delmål

Genom att redan innan man börjar ta fram den nya webbplatsen tar fram olika huvudmål och delmål som leder fram till ökad försäljning, kan man redan på konceptstadiet lägga grunden för en bättre webbplats.

Huvudmål kan vara att besökaren gör ett köp/beställning eller tar kontakt via webbplatsen. Exempel på olika delmål kan vara fler besökare, att besökare stannar längre tid på webbplatsen, att besökare ska ladda ner en katalog osv. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Det viktigaste är att man tar fram mål som hjälper er målgrupp komma närmre ett köpbeslut.

Genom att göra ett gediget arbete i början av projekten ökar sannolikheten för att projektet ska bli lyckat för dig som kund och då också för oss som uppdragstagare.

Win Win helt enkelt!


Nöjda kunder

Under case hittar du ett urval av våra nöjda kunder. Vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med reklam och marknadsföring är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vår arbetsprocess
Citat

Glöm inte mäta resultatet av dina marknadsinsatser.