mobil meny

Varumärkesplattform


Responsiv webbplats


Add Up Bemanning AB

Add Up är ett ungt företag inom bemanning med en nisch som gör dem unika.

Add Up hjälper nämnligen företag att hyra in personer med någon form av funktionshinder. Genom att matcha och på rätt sätt bli det en win-win situation för alla parter. De har som mål att 30% av sin arbetsstyrka ska ha någon form av funktionsnedsätting.

Vårda sitt varumärke

När Add Up bildades kom de till oss och vill ha hjälp med sin marknadsföring. Vi hade ett inledande möte där vi kom fram till att det första vi behöver göra är att ta fram en varumärkesplattform och en grafisk profil.

Analys

När man är ett relativt ungt bolag är det många beslut som ska fattas och att då göra en nulägesanalys och fundera igenom många olika frågor om syfte, mål, konkurrenter osv. är ofta nyttigt inte bara ur ett marknadsperspektiv utan även för affärsplan mm.

Varumärkesplattform

Efter nulägesanalysen fortsatte vi på Brand Identity med att arbeta fram ett koncept och färdigställa varumärkesplattformen och en helt ny grafisk profil. Detta blir nu ett styrdokument för framtida marknadsföring. Något att luta sig mot i olika marknadsbeslut som ska fattas. Den underlättar också det grafiska arbetet med tydliga riktlinjer vilket ger en mer enhetlig marknadskommunikation. Vilket i sin tur ger ökad igenkänning och ett starkare varumärke.

Responsiv webbplats

Arbetet fortsätter i skrivande stund med att ta fram en ny webbplats...

Det finns självklart mycket mer att säga om hur vi arbetar tillsammans med Hedbergs. Kontakta oss om du vill veta mer om det och hur vi kan hjälpa dig.


FLER KUNDCASE