icon head

En nyfiken varumärkes- och webbyrå i Jönköping

Vårt mål och vår passion är enkel. Vi vill hjälpa företag bli mer lönsamma genom strategisk och kreativ marknadsföring.

Vårt mål är att på ett innovativt sätt hjälpa våra kunder att växa genom att de effektivt når sin målgrupp med rätt budskap och känsla. Hur man lyckas med detta skiljer sig naturligtvis från kund till kund men ett öppet och nära samarbete är en självklarhet för att lyckas.

Även om vi idag ser hur internetmarknadsföring i olika kanaler blir en allt viktigare del i marknadsföringen i takt med att fler och fler, oftare och oftare söker efter produkter och tjänster via internet. Tror vi att man även måste integrera marknadsföringen i fler kanaler för att nå sin målgrupp fullt ut.

Vi älskar att komma på nya kreativa koncept för våra kunder som i förlängningen leder till att de blir ett mer lönsamt företag.

Det är vad vi kallar Win Win!

Några utvalda case

Här nedan kan du läsa mer om några av de företag vi hjälper bygga starkare varumärke och en bättre marknadsföring både digitalt och analogt.

Add Up

Varumärkesplattform


Responsiv webbplats


Mässmaterial

Add Up Bemmaning AB

Add Up är ett ungt företag inom bemanning med en nisch som gör dem unika.

Add Up hjälper nämnligen företag att hyra in personer med någon form av funktionshinder. Genom att matcha och på rätt sätt bli det en win-win situation för alla parter. De har som mål att 30% av sin arbetsstyrka ska ha någon form av funktionsnedsätting.

Vårda sitt varumärke

När Add Up bildades kom de till oss och vill ha hjälp med sin marknadsföring. Vi hade ett inledande möte där vi kom fram till att det första vi behöver göra är att ta fram en varumärkesplattform och en grafisk profil.

Analys

När man är ett relativt ungt bolag är det många beslut som ska fattas och att då göra en nulägesanalys och fundera igenom många olika frågor om syfte, mål, konkurrenter osv. är ofta nyttigt inte bara ur ett marknadsperspektiv utan även för affärsplan mm.

Varumärkesplattform

Efter nulägesanalysen fortsatte vi på Brand Identity med att arbeta fram ett koncept och färdigställa varumärkesplattformen och en helt ny grafisk profil. Detta blir nu ett styrdokument för framtida marknadsföring. Något att luta sig mot i olika marknadsbeslut som ska fattas. Den underlättar också det grafiska arbetet med tydliga riktlinjer vilket ger en mer enhetlig marknadskommunikation. Vilket i sin tur ger ökad igenkänning och ett starkare varumärke.

Responsiv webbplats

Vi har också byggt en responsiv webbplats där besökare kan läsa mer om Add Up, se och söka de tjänster som ligger ute osv. Klicka gärna på länken och kika runt.

Joma AB

Varumärkesplattform


Responsiv webbplats


Mässmaterial

Joma AB

JOMA är en ledande tillverkare och leverantör av byggbeslag, skalmursprodukter och kapad och riktad tråd.

Bakgrund

Joma, som vi arbetat med ett antal år nu, är den ledande tillverkaren av byggbelag i Norden. Vi har tagit fram en ny version av deras webbplats som på ett ännu bättre sätt än tidigare underlättar för deras målgrupp att hitta relevant information.

Koncept

När vi började arbetet med den nya webbplatsen hade vi en bra grund att stå på genom att vi också tagit fram den förra siten.

För att på ett effektivt sätt direkt visa på Jomas produktområde möts man av en stor bild med delar av Jomas sortiment direkt när man kommer in på webplatsen. En tydligt indelad topmeny gör det enkelt för besökare att hitta vad de söker oavsett om det är ren produktfakta man letar efter eller om det är dokumentation av något slag.

På startsidan hittar man också nyheter, säljargument och tydliga ingångar för jomas största målgrupper.

Produktvisning

På produktsidorna finns all information man kan önska om produkten allt från dimensioner och var den används till dokumentation som SundaHus och prestandadeklarationer. Här finns också relataerade produkter och länk till att ladda ner Jomas dimensioneringshandbok avsedd för konstruktörer.

Självklart finns möjligheten att smidigt dela produkten via social media, ett utmärkt sätt att sprida framförallt produkten men även Jomas webbplats och varumärke.

Det finns natuligtvis mycket mer att säga om Jomas nya webbplats och tankarna bakom men vi föreslår att du går in och kikar på den istället.

Med mera...

Idag hjälper vi Joma med mycket mer än webbplatsen. Vi hjälper dem med printmaterial som kataloger och handböcker, samt marknadsmaterial till systerbolagen Jowema och Bistål.

Se resultatet här

Hedbergs Mekaniska AB

Varumärkesplattform


Responsiv webbplats


Mässmaterial

Hedbergs Mekaniska AB

Hedbergs är en komplett systemleverantör. Med hög kvalité och ett starkt engagemang i alla led.

Vårda sitt varumärke

Hedbergs är ett anrikt företag som alltid legat i framkant med tekniskutrustning och kompetens. Något som byggt Hedbergs varumärke starkt under resans gång. Man har dock inte aktivt arbetat med varumärket tidigare. Därför började vi vårt arbete under 2016 med att tillsammans med Hedbergs arbetat fram en varumärkesplattform.

I den beskriver vi hur Hedbergs ska marknadsföra sig för att på ett så bra sätt som möjligt visa sin expertis för sina målgrupper samtidigt som man särskiljer sig från konkurrenterna.

Analys

Vi började arbetet med att göra en nulägesanalys för att få fram hur Hedbergs ser på sig själva och sin omvärld. Detta tillsammans med att vi ser över konkurrenters marknadsföring gör att vi kan ta fram en strategi för hur Hedbergs kan särskilja sig på marknaden.

Varumärkesplattform

Efter nulägesanalysen fortsatte vi med att arbeta fram ett koncept och färdigställa varumärkesplattformen samt ta fram en uppdaterad grafisk profil. Detta blir nu ett styrdokument för all framtida marknadsföring. Något att luta sig mot i olika marknadsbeslut som ska fattas. Den underlättar också det grafiska arbetet med tydliga riktlinjer vilket ger en mer enhetlig marknadskommunikation. Vilket i sin tur ger ökad igenkänning och ett starkare varumärke.

Responsiv webbplats

Arbetet fortsatte sedan med den enskilt vitigaste marknadskanalen, företagets webbplats. Vi har tagit fram en helt ny responsiv webplats åt Hedbergs. Där vi varit med ända från start med allt från idé och koncept, programering och innehållsarbete till lanserad webbplats.

Se resultatet här

Varumärkesplattform


Responsiv webbplats


Mässmaterial

ILAB Container AB

ILAB Container är marknadsledare i norden på containrar för avfall, med kunder som Stena, Sita, iL och Ragn-Sells.

Vårda sitt varumärke

När vi kom i kontakt ILAB Container var de i behov av att stärka sitt varumärke och hitta en tydlig profil. De var i en situation där deras profilering och varumärke inte motsvarade vad ILAB står för och hur de arbetar.

Analys

Vi började därför med att göra en nulägesanalys för att få fram hur ILAB ser på sig själva och hur omvärlden och kunder ser på ILAB. På så vis fick vi fram en bild av hur ILAB vill upplevas och hur de upplevs. Vi tittar också på hur ILABs konkurenter marknadsför sig för att se hur vi kan särskilja ILAB.

Koncept

Efter det att vi gjort analysen började arbetet tillsammans med ILAB för att få fram ett koncept och en grafisk profil som motsvarar vad ILAB står för och hur de ska uppfattas av kunder. Vilket resulterade i en varumärkesplattform med en grafisk manual där vi beskriver hur ILAB ska marknadsföra sig för att få ut den korrekta bilden av företaget. Hur deras motto med att vara öppna och ärliga i sina relationer och att alltid hålla en högre standard än sina konkurrenter och då inte bara på deras produkter och tjänster utan i allt de gör.

Det grafiska

Resultatet blev en uppdaterad logotyp som behåller stor del av igenkänningen genom färger, tjocklek på typsnitt och så vidare men som ger en öppnare och mer medveten känsla. Den förra logotypen hade en ram runt ILAB för att föra tankarna till ILABs containerverksamhet, men den gav också en lite instängd känsla. I den uppdaterade har vi istället tagit bort den gula ramen och skapat en inverterad container mellan L och A genom att lägga en klack på A:et. Den containerformen används sedan dels som bakgrundsplatta till logotypen men även som ett grafisk element genom hela marknadsmaterialet. ILAB har även fått en tagline "en högre standard" som pekar på deras marknadsposition och sätt att arbeta.

Se resultatet här